Make your own free website on Tripod.com

UNIT INSPEKTORAT

Pengenalan

Bahagian Inspektorat bertanggung jawab mempromosi perkhimatan kesihatan dan meningkatkan taraf kesihatan dikalangan penduduk di daerah Pendang terutama penduduk luarbandar. Perkhidmatan ini disalurkan melalui unit-unit tertentu di bawah bahagian Inspektorat yang diketuai oleh seorang Inspektor Kesihatan kecuali unit Kawalan Mutu Makanan diketuai oleh dua orang Inspektor Kesihatan.

OBJEKTF JABATAN

  • Untuk meninggikan dan mengekalkan taraf kesihatan penduduk negara terutama penduduk luar bandar dengan tujuan berikut:

  • Menolong masyarakat mencapai taraf kesihatan yang optima.

  • Menyedarkan setiap individu keluarga dan masyarakat tentang kemudahan perkhidmatan kesihatan yang ada supaya mereka menggunakan kemudahan sepenuhnya.

  • Untuk mencapai taraf kehidupan yang tinggi dan juga mengurangkan kadar kematian dan jangkitan penyakit.

  • Untuk mencegah dan mengawal penyakit berjangkit terutamanya di kalangan penduduk luar bandar.

  • Untuk memperbaiki keadaan sosial, fizikal dan mental masyarakat sekeliling.

Staff

Di ketuai oleh se orang Inspektor Kesihatan Tingkatan Kanan (U 7) dengan sembilan orang Inspektor Kesihatan (U 8), se orang Pembantu Kesihatan Awam Kanan, seorang Inspektor Pencegah Malaria Kanan, Sembilan Pembantu Kesihatan Awam dan lapan orang Pekerja Rendah Awam. Kedudukan perjawatan adalah seperti berikut:-

Bil.

Nama Pegawai

Unit Bertanggung Jawab

1.       

IK Abd Rahman bin Ahmad

Inspektor Kesihatan Kanan

2.       

IK Zulkipeli bin Salleh

Unit Kawalan Vektor

3.       

IK Nordin bin Ahmad

Unit Bekalan Air dan Kebersihan Alam Sekeliling

4.       

IK Mazlan bin Mansor

Unit Kawalan Mutu Makanan

5.       

IK Abdullah bin Ahmad

Unit Kawalan Mutu Makanan

6.       

IK Mohd Ehsan bin Abdullah

Unit Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit/ P. K.

7.       

IK Mohd Asri bin Saad

Unit Kawalan Mutu Air Minum

8.       

IK Mohd Ali bin Mohd Nordin

Unit Penguatkuasaan

9.       

IK Zulnazri bin Mat

Unit Kawalan Penyakit Berjangkit

10.   

IK Mohd Redhuwan bin Md Noor

Unit Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar

11.   

PKAK Ismail bin Yaakob

BAKAS (Mukim Pdg Pusing dan Pdg Peliang)

12.   

IPMK Wan Othman

Kawalan Vektor

13.   

PKA Abdul Rahman bin Ahmad

BAKAS ( Mukim Air Putih)

14.   

PKA Azizan bin Othman

BAKAS (Mukim Bukit Raya)

15.   

PKA Mohtar bin Daud

BAKAS (Mukim Tobiar dan Guar Kepayang)

16.   

PKA Faizun bin Ani

BAKAS (Mukim Rambai dan Pdg Kerbau)

17.   

PKA Azmi bin Majid

Kawalan Vektor

18.   

PKA Mohd Ali bin Ahmad

Kawalan Vektor

19.   

PKA Syed Faizal

Kawalan Vektor

20.   

PKA Noor Hamidi bin Man

Kawalan Vektor

21.   

PKA Sharif bin Isa

Kawalan Vektor

<< Menu Unit-Unit |Menu Inspektorat

Unit Inspektorat | Pengenalan | Objektif Jabatan | Staf | Unit Kawalan Vektor | Unit Kawalan Penyakit Berjangkit | Unit Bekalan Air & Kebersihan Alam Sekeliling (BAKAS) | Unit Kawalan Mutu Makanan | Program Kawalan Mutu Air Minum Kebangsaan | Unit Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit / Pendidikan Kesihatan | Unit Kesihatan Pekerjaan & Alam Sekitar

Rekabentuk & Konsep Laman Oleh Jawatankuasa Laman Web PKD Pendang.