Make your own free website on Tripod.com

UNIT INSPEKTORAT - Unit Kawalan Vektor

Objektif

a )    Objektif Am

 • Mengurangkan kadar kejadian ( morbiditi ) dan kadar kematian  (mortaliti ) akibat kejadian penyakit bawaan vektor supaya tidak menjadi masalah kesihatan umum.

 • Mencegah kemasukan penyakit bawaan vektor exotik ke Malaysia.

 

b )   Objektif Khusus

 • Menjalankan surveilance ke atas penyakit–penyakit bawaan vektor.

 • Menjalankan siasatan epidemiologi bagi menentukan tahap rebakan dan punca jangkitan penyakit.

 • Menjalankan rawatan yang tepat dan radikal.

 • Menjalankan kawalan vektor yang berkesan.

 • Menjalankan kawalan terhadap penyakit bawaan vektor.

 • Mengadakan satu sistem lapuran dan maklumbalas yang cepat.

 • Memberi latihan dan pendidikan kepada kakitangan dan orang Awam

Tugas Dan Tanggungjawab.

1)     Mengatur dan menyelaras kerja – kerja kawalan.

 • Kerja–kerja pengurangan tempat pembiakan aedes.

 • Kerja–kerja semburan asap.

2)     Mengatur dan menyelaras kerja–kerja kawalan malaria.

 • Menjalankan siasatan kes.
 • Pengambilan dan pengumpulan slaid darah

3.     Menyiasat semua kes penyakit bawaan vektor dan mengambil tindakan kawalan supaya penyakit tidak        merebak.

4.   Penguatkuasaan undang–undang Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975.

5.   Mengatur dan menjalankan aktiviti pendidikan kesihatan kepada orang ramai.

6.   Penyeliaan dan pengawasan kakitangan bawahan supaya kerja dapat dijalankan dengan licin, teratur, menyeluruh dan berkesan.

Jadual 1.1  Aktiviti Kawalan Denggi Daerah Pendang

Bil.

Aktiviti

1997

1998

1999

2000

2001

1.

Bilangan kes

8

18

3

3

9

2.

Bil rumah di periksa

11601

12271

10257

13514

11515

3.

Bil rumah positif

62

25

4

8

22

4.

Bil bekas positif

65

20

4

8

26

5.

Bil amaran di keluarkan

30

23

1

1

-

6.

Bil kompaun di keluarkan

17

9

3

8

22

7.

Bil tindakan mahkamah

0

0

0

0

0

8.

Jumlah kutipan

( RM )

670.00

265.00

120.00

370.00

2120.00

9.

Bil semburan kabus

500

672

152

193

650

10.

Bil Rumah Di Abate

49

43

315

36

21

<< Menu Unit-Unit |Menu Inspektorat

Unit Inspektorat | Pengenalan | Objektif Jabatan | Staf | Unit Kawalan Vektor | Unit Kawalan Penyakit Berjangkit | Unit Bekalan Air & Kebersihan Alam Sekeliling (BAKAS) | Unit Kawalan Mutu Makanan | Program Kawalan Mutu Air Minum Kebangsaan | Unit Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit / Pendidikan Kesihatan | Unit Kesihatan Pekerjaan & Alam Sekitar

Rekabentuk & Konsep Laman Oleh Jawatankuasa Laman Web PKD Pendang.